Wicked Inzicht

Wicked Inzicht bestaat uit een verzameling van samenhangende interventies. Bijvoorbeeld de combinatie van ZKM, OctoQuest en semantisch herkaderen. Deze combinatie is vaker succesvol ingezet bij het oplossen voor een “onafgemaakt informeel leerproces”. Een ander voorbeeld is werkhervatting binnen 7 weken.

Dit door de succesvolle inzet van een verrijkt zelfonderzoek met de ZKM methode, een training procesvaardigheden met OctoQuest en een aantal driegesprekken met de cochee en zijn leidinggevende. Dit proces is uitvoerig gedocumenteerd en eventueel beschikbaar op basis van een gemotiveerde aanvraag.