Vernieuwer

Wolf Lejeune een vernieuwer. Voordeel voor de opdrachtgever of cliënt is dat een ontwikkelproces korter duurt dan gebruikelijk duurt of dat het proces binnen een vergelijkbare tijd meer oplevert. Voorbeelden zijn; een burnoutherstel binnen 7 weken en een coachingsmethodiek die die een rolspecifiek probleem binnen 32 minuten oplost. Vernieuwingen zijn o.m.: Anticiperend leidinggeven, OctoQuest, Wicked Inzicht (Winzicht), Semantisch herkaderen.  

Binnen de indeling van Prof. A. Blok is Wolf Lejeune een vernieuwer. De kenmerken van Wolf als ''vernieuwer'' zijn beschreven in het proefschrift Moving experiences van collega ZKM consultant Dr J. König.