Semantisch herkaderen

In semantisch herkaderen wordt een zin of worden zinnen bewerkt met een concreet stappenplan. Wolf  Lejeune heeft unieke oplossingsgerichte stappenplannen ontwikkeld. In stappen wordt een negatief geformuleerde zin positief bewerkt en ook bevrijd van limiterende overtuigingen en bevroren energie. In het bewerken van de zin ontstaat een oplosingsrichting die positieve energie brengt. Drie concrete werktitels  zijn: “Er van afzien”, “Dan laat ik mijn tanden zien” en “De vrijblijvenheid voorbij”.  Op basis van een gemotiveerde aanvraag ontvangt u voorbeeld(en) van de concrete bewerking van de kernzin.