Proloog

Al vroeg in mijn leven heb ik lang en structureel kennis gemaakt met wicked problems. Mijn blik op de wereld is hierdoor beïnvloed. In het proefschrift met de titel Moving experiences van Dr. J. König tref je mijn omstandigheden aan. Een oplossingsgerichte blik en handelen is bij mij dan ook al heel vroeg gevormd. Een oplossingsgerichte oriëntatie is ook zichtbaar in mijn brede aanpak als professional. Moeiteloos combineer ik situatief verschillende zaken, concepten en inzichten. Dit realiseer ik met mijn professionele nieuwsgierigheid en ook een brede en diepe multidisciplinaire mindset. E.e.a. heeft dan ook geleid tot het ontwikkelen van vernieuwingen in verschillende discplines.

Een overzicht van mijn multidisciplinaire vorming treft u achter in dit document aan.

Vorming breed denkraam

De brede en diepe verkenning van het professioneel gedachtegoed van professionals in verschillende disciplines heeft mij geïnspireerd om vernieuwingen te exploreren en ook tot wasdom te brengen. Inovaties rond mens- in organisatieontwikkeling en ook ondersteunende simulatie hardware.