Onafgemaakt informeel leerproces

Een voorbeeld is het redden van een carriëre van een bedrijfskundige met een extreme voorkeur voor content. Een proces van een snelle uitbreiding van zijn referentiekader met proceselementen en vaardigheden. Ook hier vormde een klinkgesprek de toegang tot het “tekort” en een ingang voor Von Thun’s gedachtengoed. Von Thun beschrijft 4 aspecten in elke zin: content-, zelfonthullend-, ap`ellerend- en betrekkingsniveau.

Von Thun’s gedachtengoed