Nieuwe grafische schil

De grafische schil is zo opgebouwd dat de 4 ontwikkelingsniveaus van de medewerker en de 4 stijlen van leiding geven onder elkaar kunnen staan. De ontwikkeling van de medewerker loopt van links naar rechts in 4 onwikkelingniveaus en kenmerkende competentie en motivatie. De 4 stijlen van leidinggeven lopen van links naar rechts met de kenmerkende mate van sturing en ondersteuning per stijl. Heel bijzonder is dat de leidinggevende zijn geplande interventies in het model volgordelijk weer kan geven in de mate van sturing en ondersteuning. Ook kan hij de concrete uit te spreken zinnen toevoegen. Trainees ontvangen ook concrete gespreksformats voor de 4 stijlen.

Stijl 3

Voor Stijl 3 is OctoQuest ontwikkeld. Dit met als doel de medewerker zo te ondersteunen dat hij gemotiveerd zijn rol specifieke verantwoordelijkheid (her)pakt. De kern van deze aanpak bestaat uit 8 vragen die in hun samenhang de medewerker ondersteunen in zelf onder regie reduceren van zijn eigen rolspecifieke onzekerheid. De medewerker herpakt onder regie van de leidinggevende zijn rolspecifieke verantwoordelijkheid of vraagt om (her)instructie.

Stijl 2

Voor Stijl 2 is een combinatie van 8 samenhangende zelfonthullingen met  een “ja-cadans” ontwikkeld. Deze combinatie stimuleert de medewerker zijn rolspecifieke verantwoordelijkheid te hernemen door een beweging te maken in de richting van ontwikkelingsniveau 3 door meer verantwoordelijkheid te nemen een beweging te maken in de richting van ontwikkelingsniveau 1 door te  vragen om een “(her)instructie”.

Stijl 1

Voor Stijl 1 is “feedbackdwang” ontwikkeld. Een vorm van stimuleren van de medewerker om een ontvangen instructie zelf in eigen woorden opnieuw te verwoorden . Van groot belang is dat de leidinggevende met de vorm van zijn vraag het ontstaan van ongewenste frustratie bij de medewerker vermijdt. Frustratie blokkeert leren, flexibiliteit en het vermogen om gedragsalternatieven te vinden.

Moving Away

David Berlew beschrijft in zijn model van gericht beïnvloeden/ onderhandelen 3 hoofdstijlen: push, pull en moving away. In Situational Leadership II ® wordt push en pull beschreven. In anticiperend leidinggeven is “moving away” toegevoegd.