Maatwerk in een groep

Maatwerk in een groep

In de methode individueel maatwerk in een groep is de start met een centrale vraag op een prikbord. Twee voorbeelden zijn: “Waar heb jij bij leidinggeven/ opdrachtverwerving wel eens moeite mee en wens jij tips? Elke deelnemer wordt uitgenodigd zijn antwoord te verwoorden en op het prikbord te hangen. De trainer kiest een kaart, onderzoekt in een dialoog de vraag achter de vraag en biedt een individuele oplossingen en checkt of deze oogst de anderen ook inspireert. Bij Exact is na dit ''maatwerk'' OctoQuest geïntroduceerd als een aanpak voor succesvol realiseren van (bij)verkoop zonder onnodig oproepen van weerstand bij klant en dienstverlener. Dit programma werd met gemiddeld 9.2 gewaardeerd