Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen

Wolf Lejeune is lid van twee beroepsverenigingen: NVO2 en ZKM vereniging. Beide verenigingen kennen een beroepscode. De beroepscode van de NVO2 en de gedragscode van de ZKMvereniging. De ZKMvereniging kent ook een klachtregelement.  De gedragscode van de ZKMvereniging volgt in grote mate de beroepcode van het NIP, Nederlands Instituut Psychologen.

BAV

Wolf Lejeune is initiator van de BAV in de ZKM vereniging. Lidmaatschap van de ZKM vereniging betekent automatisch een Beroeps Aansprakelijkheids Verzekering.

AVG

Wolf Lejeune volgt de AVG richtlijnen van de ZKM vereniging. Dit betekent o.m. dat vertrouwelijke content versleuteld verzonden wordt en de sleutel per SMS volgt. Op bedrijfs facturen ontbreekt de naam van de coachee.

Mescal

Dit wordt nog gevuld met tip en weetjes

Beinvloeden

Beng Nom etc.

“Tijdschriften”