Welkom bij:

Wolf Lejeune - Creator of OctoQuest®

Wolf Lejeune is de bedenker van het format OctoQuest®.


 

Wilt u kennis maken met OctoQuest? De eerstvolgende optie is in Groenekan op 21 februari a.s.

Wolf Lejeune verzorgt in Groenekan op 21 februari van 11.30- 13.00 uur een workshop met de werktitel:

4 Innovaties in Situationeel Leidinggeven II*

OctoQuest is een onderdeel van deze workshop

Gastheer is de beroepsvereniging Develhub. Develhub organiseert een Winteruniversity met 19 workshops in Groenekan bij Utrecht op 20 en 21 februari a.s..

De 4 innovaties in Situationeel Leidinggeven zijn: een nieuwe grafische schil voor de 4 stijlen van leidinggeven en de 4 ontwikkelingsniveaus van de medewerker, feedbackdwang in stijl 1, 8 zelfonthullingen met een ja-cadans in stijl 2 en de 8 vragen methode ( OctoQuest) in stijl 3.

U maakt kennis met de nieuwe grafische schil en de voordelen van deze grafische schil.

Bij stijl 1 maakt u kennis met Feedbackdwang. Deze interventie borgt dat de medewerker de gehoorde instructie „ge-hoord en ook begrepen“ heeft of legitimeert een herinstructie.

Bij stijl 2 maakt u kennis met 8 zelfonthullingen en een ja-cadans. Deze interventie stimuleert de medewerker om of te vragen om een herinstructie of om zichzelf bij elkaar te rapen en er opnieuw gemotiveerd voor te gaan.

Bij stijl 3 maakt u kennis met 8 samenhangende vragen die de onzekerheid exploreren en tegelijkertijd ook reduceren. Deze aanpak wordt OctoQuest genoemd. De subtitel van OctoQuest is het solution focussed interview.

U bent gast bij Develhub en uw deelname is gratis. Reageer s.v.p. snel want het aantal beschikbare plaatsen voor de niet leden is beperkt.

Wolf Lejeune is o.m. door Blanchard Training Development opgeleid. Wolf is op meerdere vlakken een vernieuwer.

* Situational Leadership II is een geregistreerde titel van Blanchard Training & Development.

Na afloop van de workshop kunt u hier een samenvatting downloaden.

Een overzicht van de overige workshops treft u hierna aan:
Meer informatie treft u ook aan op de site OctoQuest methode.nl.

 

De tekst die op de site van NVO2 gepubliceerd tref je hieronder aan:

De  belangrijkste elemententen en voordelen van OctoQuest®

OctoQuest® is een gestructureerde en een praktische aanpak die snel een duurzame verandering in gewenst gedrag realiseert.

De toepassingen en voordelen van OctoQuest®

OctoQuest® wordt toegepast in de volgende domeinen: coaching, counseling, acquisitie van diensten, stijl 3 van situationeel leidinggeven, adviesprocessen, conflictbemiddeling. Een OctoQuest® proces werkt snel en duurzaam, voorkomt oproepen van onnodige weerstand, appelleert in een zeer gestructureerd proces sterk op het (her)nemen van de eigen rol-specifieke- verantwoordelijkheid.

Het OctoQuest® format kent vier kernelementen;

-              1. Contracting,
-              2. De acht samenhangende vragen,
-              3. Reframing/ herkaderen,
-              4. Een “speciale” Cruxvraag.

 1. Contracting

  Een OctoQuest® proces start met “contracting”. Gespreksleider en gesprekspartner sluiten een contract over de wijze van samenwerken en het samen respecteren van de OctoQuest® format elementen.

 2. Acht samenhangende vragen

  Deze 8 vragen exploreren de probleemstelling en de bezetting in een oplossingsgerichte aanpak.

 3. Reframing (herkaderen)

  De  gespreksleider herkadert belangrijke uitspraken van de gesprekspartner in een vragende vorm. De gespreksleider luistert tussen de regels door met een specifieke aandacht voor vervormingen, generalisaties en deleties.  De gespreksleider herkadert respectvol, op een empathische wijze, in een vragende vorm en vrij van eigen oordelen. De gespreksleider ontlokt hiermee nieuwe aspecten die eerder voor de gesprekspartner  onbekend waren.

Reframen in een vast format

De formulering van dit vaste format wordt in de bijeenkomst onthuld. Met deze bijzondere vorm van reframen stimuleert de gespreksleider de gesprekspartner om zichzelf heel concreet met een toenemende betrokkenheid verrijkt uit te drukken.

 1. Vraag 5 een kantelpunt

  De eerste vier vragen verkennen de context. In overdrachtelijke zin is dit het „speelveld“. Vraag 5 onderzoekt grondig de betrokken roldragers in het veranderproces en hun onderlinge persoonlijke en werkverhoudingen.

De grootste toegevoegde waarde

De grootste toegevoegde waarde  van OctoQuest® is dat de gesprekspartner in een versneld leerproces nieuwe, voor hem eerder onbekende inzichten verwerft. Met deze nieuwe inzichten is de gesprekspartner in staat en bereid veranderingen in zijn situatie aan te brengen.

NB Op één A-viertje is de OctoQuest® procedure met al haar kenmerken vastgelegd.

                                                                                              -0-

Gemiddelde waardering training van OctoQuest® 9.2 bij Exact Business School

Een training adviesvaardigheden gebaseerd op OctoQuest® heeft een gemiddelde waardering van 9.2 ontvangen :

http://amkat.nl/wp-content/uploads/2016/05/Introductie-Wolf-Lejeune.pdf

Deze training duurde 4 dagen/ 8 dagdelen.

                                                                                              -0-

Professionele vorming

 • Instituut voor de Autohandel
 • Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs:
  Organisatie Ontwikkeling en samenlevingsopbouw
  Stage vormingscentrum emancipatie van vrouwen de Born
 • Post doctorale vorming:
  Leertherapie en therapeuten opleiding Psychodrama
  Leertherapie en therapeuten opleiding Dynamische Groepstherapie
  Leertherapie en opleiding Zelf Konfrontatie en Zelf Kennis Methode
 • Post HBO vorming:
  Onderhandelen Mastenbroek
  Conflict management Glasl

Trainingen

 • Leergang van één jaar voor Hoger Gekwalificeerde Functionarissen Voorlinden PTT
 • Training organisatie adviseur Voorlinden PTT
 • Initiatiefnemer Train de Trainer Schouten en Nelissen i.o.v. Voorlinden PTT
 • NLP
 • Trainersopleiding Situational Leadership II bij Blanchard Training Development
 • Chronical Stress Reversal
 • Kennis Centrum Bouwmaterialen (fundament, wanden, sanitair en hellend dak)
 • Satir model in de USA aandacht voor veranderen en systeemleer
 • MBTI
 • DISC
 • WDA

International Conferences Dialogical Self theory

 • Nijmegen
 • Gent
 • Braga
 • Cambridge (workshopleider OctoQuest®)
 • Den Haag (workshopleider OctoQuest®)
 • Lublin (workshopleider OctoQuest®)

Certificaten

 • Bovag Patroonsdiploma Autobedrijf
 • Diploma Cafébedrijf
 • Moderne electronica
 • Micro processoren
 • Klein vaarbewijs
 • Bevoegdheid marifoon

Gerealiseerde vernieuwingen

 • Telefonie- en mobilofonie leersystemen Autodidact
 • Wicked Inzicht: een onontkoombaar veranderproces Autodidact
 • Anticiperend Leidinggeven®:
  • concrete formats voor de Stijlen 1,2 en 3 van Situationeel Leidinggeven
 • Rekenen met taal Autodidact:
  • een algoritme om te veranderen
 • OctoQuest® Autodidact:
  • een algoritme om te veranderen
 • Model voor het schrijven van werkgerelateerde scripts
 • Oppervlakte en diepte structuur in taal Autodidact
 • Diverse formats voor trainingen en omzetvergroting
 • Model voor het verhoor van verdachten bij fraude
 • Concept Rol- specifieke- inter- en intrapersoonlijke conflicterende- ik- posities

Functies

 • Vormingswerker/ docent bromfiets en lastechniek
 • Docent maatschappijleer
 • Psychologisch assistent
 • Teamleider buurtcentrum
 • Projectleider mangagement ontwikkeling Hoofdafdeling TTB (telefoon telegraaf bediening)
 • Trainer en project leider IMK en haar twee spin off’s,
 • Docent trainer Post HBO
 • Docent trainer PAO(post academisch onderwijs)
 • Train de Trainer
 • Assessor
 • Firmant Kennis Centrum Bouwmaterialen, docent en trainer
 • Lesstofontwikkelaar
 • Mediator bij splitsen van bedrijven
 • Omzetaanjager
 • Schrijver van rol-specifieke scripts
 • Revitaliseren van roldragers en afdelingen

Kernkwaliteit

Vinden van de eerste of tweede generatie leermeesters:

 • Hubert Hermans → Margreet Poulie en Rens van Loon
 • Verginia Satir → Jean Mc Lendon
 • Jacob Moreno → Adeline Salomé Finkelsten
 • Doorzetter op basis van visie

Burgerlijke staat: gehuwd, vader, stiefvader en grootvader

Passie:  mensen en oplossingen ontwikkelen